บ้านและที่ดิน


โครงการบ้านและที่ดิน

 

สัมผัสบรรยากาศทิวทัศน์งดงาม ท่ามกลางแมกไม้น้อยใหญ่กับที่ดินผืนสวยที่จัดสรรไว้ ภายในโครงการ ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติ ล้อมรอบสนามกอล์ฟขนาดมาตรฐานระดับโลก เรามีที่ดินจัดสรรในบริเวณสนามกอล์ฟแห่งนี้ไว้บริการ ซึ่งที่ดินผืนสวยทุกแปลง ได้ถูกจัดสรรไว้เป็นอย่างดีอย่างเป็นเอกเทศ แผ่กระจายไปรอบๆ สนามกอล์ฟ ตามทิศทางของแฟร์เวย์ ด้านหนึ่งติดธารน้ำไหลผ่าน หรือทะเลสาบน้ำใสสะอาด อีกด้านหนึ่งติดถนน แต่ละแปลงแยกกันเป็นเอกเทศ สามารถสร้างบ้านที่เข้ากับบรรยากาศและถูกรสนิยมของผู้อยู่อาศัย