สมาชิก


 

นักกอล์ฟผู้ถือบัตรสมาชิกชมรมกอล์ฟไดนาสตี้ สามารถใช้สิทธิ์เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกับทางชมรมกอล์ฟไดนาสตี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ออกบัตร (สมัครสมาชิกใหม่ / ขอต่อวาระ) จนถึงวันที่สิ้นสุดที่แสดงบนหน้าบัตร โดยบัตรมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ (ระบุด้านหลังบัตร)
1. บัตรนี้ไม่ใช่บัตรเครดิต
2. ใช้ได้เฉพาะสมาชิกที่มีชื่อระบุเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
3. ผู้ถือบัตรมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดพิเศษเฉพาะบุคคลที่ถือบัตรเท่านั้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการยกเลิกบัตรนี้ในการอันควร
5. โปรดแสดงบัตรทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์

 

รายละเอียดการเป็นสมาชิก
1. อัตราค่าสมัครสมาชิก 1,000 บาท พร้อมรับเสื้อโปโลของทางชมรม
2. ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 1 ปี
3. แสดงบัตรเพื่อใช้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกับทางชมรมไดนาสตี้ชำระค่าลงทะเบียนในราคาสมาชิก
4. แสดงบัตรเพื่อใช้สิทธิ์รับส่วนลดค่ากรีนฟี หรือส่วนลดพิเศษอื่นๆ ของทางสนาม
สำหรับลูกค้าสมาชิกชมรมไดนาสตี้ (ราคาตามที่สนามกำหนด)

 
DYNASTY GOLF CLUB
อัตราค่าลงทะเบียน
สมัครสมาชิก และ ต่อวาระ 1,000 บาท
สมาชิก 1,300 บาท
สมาชิกเยาวชน 1,250 บาท
นักกอล์ฟทั่วไป GUEST 1,500 บาท
หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง